Värmepumpar och Värmeväxlare

Vi har under många år byggt upp vårt gedigna kunnande inom de olika teknikerna för Bergvärme, Jordvärme, Solvärme och Luftvärme. Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på vilken teknik som passar bäst för dig.

Vi installerar Bergvärmepumpar och Jordvärmepumpar

Vi installerar bergvärmepumpar och jordvärmepumpar från de ledande leverantörerna på marknaden. Bland annat levererar vi bergvärmepumpar och jordvärmepumpar från välkända CTC. Vi underhåller och servar systemen för maximal driftsäkerhet och livslängd.

I berggrunden är temperaturen stabil. Solenergi lagras i grundvattnet och återanvänds med hjälp av en bergvärmepump. I det vattenfyllda hålet installeras en s.k. kollektorslang. Därifrån hämtar cirkulerande vätska värme från berget till värmepumpen. En bergvärmepump sänker dina energikostnader med upp till 75 %.

Solvärmepump med Bergvärme

Solvärme är vår största värmekälla och den är både gratis och miljövänlig. Med en Solvämepump från Evi Heat får du ut det bästa av två tekniker. Solvärmepumpen får sin energi från både sol och berg och kan ge värme och kyla direkt från naturen.

Solvärmepumpen är en svensk konstruktion som enklast kan beskrivas som en ”hybrid” mellan en traditionell bergvärmepump och en traditionell solvärmeanläggning. Det unika med solvärmepumpen är att den kan hantera och kombinera flera olika värmekällor, var för sig eller tillsammans. Vanligast är att kombinera lagrad solvärme från berg, ytjord eller sjö med direkt solvärme från solfångare. Läs mer om hur solvärmepumpar fungerar.

Luftvärmepumpar från Grunditz Rör

Med en luftvattenvärmepump av hög kvalitet från CTC kan du sänka din energiförbrukning med upp till 65 %. Luftvärmepumpen hämtar energi från utomhusluften och omvandlar den till värme och varmvatten till huset. Värmepumpar från CTC kan även samköras med andra värmesystem för maximal komfort och bäst ekonomi.